Case sociale media integratie in het onderwijs

Nieuwe Meesters op Baudartius College Zutphen

Leerlingen zijn steeds actiever op sociale netwerken. Dit merkte het Baudartius College ook en daarom besloten ze in maart 2012 een pilotproject op te zetten over de politiek in Zutphen en Warnsveld. Doel van dit project was de kennis en betrokkenheid van leerlingen bij de lokale politiek te vergroten. Leerlingen werden uitgenodigd om via Twitter contact te zoeken met raadsleden en wethouders. Ook moesten de leerlingen een blog bijhouden. Aan het project waren leerdoelen gekoppeld. Het project bleek een groot succes. Zowel leerlingen als vertegenwoordigers van lokale politieke partijen waren zeer enthousiast. Bovendien leverde het ook nog publiciteit op in lokale kranten.

Sociale media integatie Baudartius College

De directie besloot daarom om integratie van sociale media schoolbreed aan te pakken. Samen met vakcollega Pieter Verhage gingen we aan de slag met het programma van Nieuwe Meesters. Dit programma gaat uit van vier kwadranten:

 • Bestuur, directie & management: het effectief inzetten van nieuwe kanalen om de communicatie met leerlingen/studenten, docenten en ouders te verbeteren en in goede banen te leiden.
 • Team: de nieuwe ruimte van internet in pedagogische zin kennen en het toevoegen van nieuwe leerdoelen aan het curriculum.
 • Leerlingen: het verantwoord gebruiken van media, het inzetten van nieuwe kanalen binnen projecten zodanig dat het toegevoegde waarde oplevert.
 • Ouders/opvoeders: weten wat wel en wat niet goed is voor de ontwikkeling van het kind, hoe de school hiermee omgaat en ervoor zorgt dat het kind voldoende weerbaar is om veilig te kunnen internetten.

Het doel van Nieuwe Meesters is scholen zelfredzaam te maken. Om dit te bereiken bij het Baudartius College hebben we achtereenvolgens de volgende activiteiten ontplooit:

 • Social media scan uitgevoerd onder leerlingen, als nulmeting en om inzicht te krijgen in de online activiteit van de doelgroep(en).
 • Een voorhoedegroep samengesteld bestaande uit zowel directie als docenten en leerlingen. Samen met hen hebben we tijdens twee sparringsessies de identiteit van Baudartius in kaart gebracht.
 • Ondersteuning geboden aan de voorhoedegroep. Deze groep kreeg de verantwoordelijkheid namens de school te twitteren via het Twitteraccount @Baudartius. Tussentijds overleg vond plaats via een WhatsApp groep.
 • Een ouderavond begeleid waarbij ouders vragen konden stellen over het social media beleid.Tweet leerling BaudartiusTweet Baudartius 12 sept
 • Advies en ondersteuning geboden bij het afhandelen van een incident op Twitter.
  Nieuwe pilotprojecten helpen opzetten en deze begeleiden (door Pieter Verhage).

 

Social media incident

In oktober 2012 kreeg het Baudartius College te maken met een incident op Twitter. Er verschenen naaktfoto’s van een leerling op dit snelle medium. Dankzij de voorhoedegroep werd het snel gesignaleerd en werden de ouders op de hoogte gesteld. Zo kon verdere escalatie voorkomen worden. Ook werd er aangifte gedaan bij de politie. Via de website besteedde Baudartius aandacht hieraan waarbij leerlingen opgeroepen werden om hier niet aan mee te doen en op te komen voor het slachtoffer.

Incident sociale media Baudartius

Recente projecten

 • Click met online marketing

  Boek Click met online marketing

  Uitgever Edu’Actief

 • Online marketing CRV

  Coƶperatieve RundveeVerbeteringsorganisatie

 • Online marketingstrategie 2015

  Koffiebranderij Peeze

 • Ontwikkeling nieuwe website

  Circulus-Berkel

Lees wat anderen over mij zeggen